Dashboard voor het nieuwe (ab)normaal in het onderwijs

Met reeds aanwezige data personen tellen en deze informatie
op een slimme manier weergeven in het 2COUNT dashboard
om kwaliteit, welzijn en veiligheid te kunnen blijven waarborgen.

Het nieuwe abnormaal

Onderwijsinstellingen hebben momenteel weinig tot geen inzicht in hoe studenten, medewerkersen bezoekers zich ‘on-campus gedragen. Onderwijsinstellingen zullen echter activiteiten weer
gefaseerd en gecontroleerd oppakken binnen haar gebouwen. Om het veilig en met behoud van kwaliteit te kunnen faciliteren, is daarom inzicht in het gebruik van gebouwen noodzakelijk.

"12CU shows itself as decisive, short communication lines and a good understanding of things"

Rens van der Vorst  – Head of IT Innovation

Op basis van WiFi

Op basis van het reeds aanwezige WiFi-netwerk, wordt geanonimiseerd & AVG-proof data verzameld. Devices welke niet actief verbonden zijn met het WiFi-netwerk, worden toch gedetecteerd en meegenomen in de analyse en visualisatie voor de benodigde inzichten.

Dashboard

12CU biedt met het “2Count Dashboard” inzicht in het aantal medewerkers, studenten en/of bezoekers die zich in gebouwen en per verdieping bevinden. Tevens wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel vierkante meters zij tot hun beschikking hebben. Met deze informatie kan tijdens drukte gecontroleerd, gereguleerd en gereageerd worden door verschillende belanghebbenden zoals: BHV, beveiliging, studenten, management en/of directie.

2COUNT

Met reeds aanwezige data personen tellen en deze informatie op een slimmer manier weergeven in het 2COUNT dashboard om kwaliteit, welzijn & veiligheid te kunnen blijven waarborgen.

2Count dashboard

Anoniem & AVG-proof​

Real-time en historisch

Implementeerbaar op huidige WiFi-netwerk

Dhistory

98.9% accuraat t.o.v. realiteit

Uniek op de markt: groepsinformatie

Implementatietijd: 1 week

In de cloud of on-premise

dhistory dashboard

Ready to make your space smart?

Do you have questions?
Would you like to request a demo?

Let’s schedule a meeting!

We will get back to you within 24 hours.