12 gebouwen
28.000 studenten

Leren = Durven
Durf te blijven leren in een steeds veranderende wereld.

Inholland is een hogeschool met onderwijs voor studenten en professionals en praktijkgericht onderzoek voor de beroepspraktijk. Inholland heeft 12 gebouwen verspreid over de Randstad en biedt in totaal 76 opleidingen binnen een breed scala van gezondheidszorg tot economie en van techniek tot onderwijs. Inholland telt bijna 28.000 studenten.

"Met deze inzichten wordt ons pand een kader waarbinnen we kunnen handelen."

Nanette Balkema – Service Manager Inholland InHolland Hogeschool

De Uitdaging

De Uitdaging

Toen een paar jaar geleden een pand vernieuwd was, gingen de medewerkers van de locatie Alkmaar met frisse moed aan de slag. Al gauw bleek de nieuwe indeling van ruimtes niet zo goed te werken als verwacht. Er was constant een tekort aan plekken voor docenten en studenten. Nanette Balkema, Service Manager Inholland op deze locatie, liep destijds door het pand en zag overal lege ruimtes. “Hier ging duidelijk iets verkeerd”, blikt Nanette terug. “Ik liet een nulmeting uitvoeren om de bezetting en benutting van onze ruimtes te meten. Met de resultaten konden we een gesprek voeren over hoe we op onze locatie ruimtes benutten. We zagen onder meer dat de randen van de dag niet goed benut werden. En we zagen dat gereserveerde ruimtes lang niet altijd gebruikt werden. Terwijl er op datzelfde moment studenten met hun projectgroep wanhopig naar een lege ruimte liepen te zoeken. Het lukte ons blijkbaar niet om studenten op een goede manier toegang te geven tot studieplekken. Heel frustrerend voor alle partijen!

De Oplossing

Onze oplossing

De Smart Campus-applicatie geeft Nanette inzicht in de actuele en historische bezetting van gebouwen, bouwdelen en verdiepingen. Ze kan met deze pilot ook de bezetting per domein, opleiding en studiejaar zien en krijgt rapportages van bezettingsgraden per dag, week en maand. “Dat geeft handvatten voor het roosteren van lessen. Met deze inzichten wordt ons pand een kader waarbinnen we kunnen handelen. Hoe mooi zou het zijn als in de toekomst alle studenten en docenten van deze locatie deze app kunnen gebruiken om live te kunnen zien waar er op dat moment ruimte is voor hun activiteiten? We worden dan met zijn allen verantwoordelijk voor het optimaal benutten van ons mooie pand. 12CU maakt gebruik van wifi-data en dat scheelde een hoop gedoe in ons gebouw; het installeren van allerlei hardware was niet nodig.”


12CU SmartSpaces resultaten


“Smart Campus geeft ons ontzettend veel inzicht en laat ons slimmer plannen en roosteren. En er is nog zoveel meer mogelijk met de data die we op deze manier verzamelen. Is er bijvoorbeeld een verband te zien tussen de hoeveelheid aanwezige studenten tijdens een toets en de resultaten? We kunnen heel veel leren van deze data. Niet voor niks heb ik een onderwijskundige bij deze pilot betrokken. Met de data kunnen we ons onderwijs verbeteren. Op de locatie in Delft gaat de pilot nog een stapje verder; daar verfijnen we zodanig dat ook de benutting van het gebouw inzichtelijk wordt. Ik vind het echt een openbaring dat ogenschijnlijk logge data van zoveel betekenis kunnen zijn voor de kwaliteit van onderwijs.”


Klaar om uw vastgoed slim te maken?


Wij geloven in mensgerichte analyses.
Informatie die er toe doet, om beslissingen met impact te maken.

Heeft u vragen?
Heeft u interesse in een demonstratie?

We komen graag in contact!

We nemen contact met u op binnen 24 uur.